MASÁŽ TIBETSKÝMI MÍSY

MASÁŽ TIBETSKÝMI MÍSY

60 MINUT  -  600 Kč

REZERVACE NA TEL.: 607 775 260 

Masáže probíhají v prostorách jógy v Písku 

Co je terapie tibetskou mísou?

Jedná se o zvukovou masáž prováděnou těmito kovovými nástroji (tibetské mísy).

Zvuk navíc upravuje naše mozkové vlny, pomáhá nám vstoupit do jiných úrovní vědomí, kde jsou možné stavy spontánního léčení a mystické stavy, díky čemuž jsme vnímavější k sebeléčení.

Tibetské mísy jsou nástroje pro léčení, relaxaci a meditaci, pomáhají nám vytvořit zdravou vibraci v celém našem těle, a to jak fyzicky, mentálně nebo psychicky, emocionálně a duchovně. Mohou zničit i rakovinné buňky a vyléčit další nemoci.

Jsou úžasným prostředkem k vyrovnání čaker a posunu vědomí ze změněného stavu úzkosti a stresu do stavu klidu, relaxace a vyrovnanosti, navozují stavy spontánního léčení a mystických stavů a ​​zvyšují naši vibrační frekvenci.

Qué es la terapia con cuencos tibetanos?

Es un masaje sonoro realizado con estos instrumentos metálicos (cuencos tibetanos)

Además el sonido modifica nuestras ondas cerebrales, ayudándonos a entrar en otros niveles de conciencia, donde son posibles los estados de sanación espontánea y estados místicos, haciéndonos más receptivos a la auto-sanación.

Los cuencos tibetanos son instrumentos de curación, sanación, relajación y meditación, ayudándonos a establecer una vibración saludable en todo nuestro organismo, tanto a nivel físico, mental o psicológico, emocional y espiritualmente.

Son un medio maravilloso para equilibrar los chackras y cambiar la conciencia desde un estado alterado de ansiedad y estrés hacia un estado de paz, relajación y serenidad, induciendo estados de sanación espontánea y estados místicos y elevando nuestra frecuencia vibratoria.